Registrering

23 maj 2023 10:00-11:30

- Sweden Flex - 
Digital workshop 

Visualisera en framtid där alla har tillgång till hållbar och trygg energi, dygnet runt och var de än befinner sig på planeten. Ett samhälle där industri, transportsektor och alla viktiga samhällsfunktioner kan växa och utvecklas hållbart utan hinder. Ett system där allt är uppkopplat, till stor del drivs av billig förnybar el, och snabbt kan ställa om till ödrift för ökad resiliens. Hur kommer vi dit? Hur kan du bidra och vad kan du lära av andra?

Idag står samhället inför en stor omställning - energin behöver bli mer hållbar och tillgänglig för alla människor i ett globalt perspektiv. Många sektorer kommer att elektrifieras och digitaliseras, och nya innovationer och möjligheter växer ständigt fram i digitaliseringens och teknikutvecklingens spår. 

Tillsammans med dig vill Sustainable Innovation, Power Circle och Linköpings universitet utforska hur flexibilitet och andra tjänster kan bidra till den stora transformation som energisystemet och hela samhället står inför. Detta görs som en del i satsningen Impact Innovation där 3-5 nya strategiska innovationsplattformar för 2030-talet ska tas fram.

Välkommen att diskutera med andra aktörer inom branschen och utanför!

Program

10.00 - Välkommen

 • Anna Wolf - Power Circle

10.05 - Varför behövs ett aktörsdrivet innovationsprogram med namn Sweden Flex?

 • Lina Groth - Sustainable Innovation
 • Johanna Lakso - Power Circle
 • Louise Ödlund - Linköpings universitet

10.15 - Introduktion till dagens workshop

  10.30 -  Workshops med fokus på missions och knäckfrågor

  Tillsammans diskuterar vi vilka knäckfrågor som behöver lösas för att gå från vision till verklighet. Hur ser ett flexibelt och hållbart energisystem ut på 2030-talet? Vilka utmaningar finns längs vägen? Vilka lösningar ser vi redan idag? Vad behöver vi göra för att hitta nya? Vilka behöver vara med på resan?

  11.30 - Avslut


  Varmt välkomna att anmäla dig så ses vi digitalt den 23 maj!

  Registrering

  Viktig information

  Anmälan är öppen så länge det finns platser kvar. Om du anmält dig och sedan får förhinder var vänlig och avregistrera dig via denna sida.  

  Mötet kommer att genomföras digitalt och möteslänk kommer att skickas ut dagen innan workshopen!

  För frågor, kontakta Anna Wolf, anna.wolf@powercircle.org

  Välkommen önskar

  Power Circle

  Power Circle samlar aktörer kring elektrifieringens framtidsfrågor. Tillsammans med sina 100 partners från akademi, näringsliv och start-ups verkar Power Circle för att accelerera energiomställningen. Verksamheten inriktas på nätverk och kunskapsspridning inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät, energilager, flexibilitet och emobilitet.

  Sustainable Innovation

  Sustainable Innovation möjliggör en övergång till ett hållbart samhälle genom samverkan. Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och forskning skapar, testar och skalar vi upp innovationer som bidrar till en djupgående samhällsförändring och gör klimatet, affären och livet mer hållbart.

  Linköpings universitet

  Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

  Förstudien SwedenFlex finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för satsningen Impact Innovation. Projeket är ett av 23 projekt som fått finansiering för att förbereda ansökningar om att bli program i den nya satsningen Impact innovation.